سرور مجازی آلمان

VPSHT-1GBRAM
 • 1گیگ - رم
 • 50گیگ - هارد
 • نامحدود - پهنای باند
 • 1گیگ - پورت
 • 1هسته - سی پیو
VPSHT-2GBRAM
 • 2گیگ - رم
 • 100گیگ - هارد
 • نامحدود - پهنای باند
 • 1گیگ - پورت
 • 2هسته - سی پیو
VPSHT-3GBRAM
 • 3گیگ - رم
 • 150گیگ - هارد
 • نامحدود - پهنای باند
 • 1گیگ - پورت
 • 2هسته - سی پیو
VPSHT-4GBRAM
 • 4گیگ - رم
 • 200گیگ - هارد
 • نامحدود - پهنای باند
 • 1گیگ - پورت
 • 3هسته - سی پیو
VPSHT-6GBRAM
 • 6گیگ - رم
 • 600گیگ - هارد
 • نامحدود - پهنای باند
 • 1گیگ - پورت
VPSHT-8GBRAM
 • 8گیگ - رم
 • 800گیگ - هارد
 • نامحدود - پهنای باند
 • 1گیگ - پورت

Powered by WHMCompleteSolution